Poradnia

O NAS

NIEPUBLICZNA PORADNIA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNO-LOGOPEDYCZNA
„Instytut Wspierania Rozwoju Dziecka”

Oferują swoje usługi dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom w zakresie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej. Pomożemy w pokonywaniu trudności w uczeniu się, rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych, dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej.

 „Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać”

Posiadamy Wpis do ewidencji placówek edukacyjnych prowadzonych przez Urząd Miasta Bydgoszczy, oraz nadzór merytoryczny: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Koncepcja pracy Naszej Poradni uwzględnia:

 1. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego (Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i inne)
 2. Kierunki działania polityki oświatowej państwa.
 3. Zadania statutowe placówki.
 4. Oczekiwania i potrzeby środowiska lokalnego.
 5. Kwalifikacje zawodowe, umiejętności i doświadczenie pracowników merytorycznych.
 6. Bazę lokalową oraz wyposażenie placówki w pomoce diagnostyczne i terapeutyczne.
 7. Postanowienia zawarte w Konwencji Praw Dziecka z 1991 roku.
 8. Misję i wizję Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej „Instytut Rozwoju Dziecka”  Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

Świadczymy pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

 1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. 
 2. Diagnozowanie, opiniowanie i orzekanie:  diagnozowanie trudności edukacyjnych, emocjonalnych, wychowawczych oraz potencjalnych możliwości i uzdolnień rozwojowych, diagnozę procesów Integracji Sensorycznej, grupową i indywidualną diagnozę predyspozycji zawodowych uczniów gimnazjum i szkół ponadpodstawowych.
 3. Profilaktyka i poradnictwo.
 4. Wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu ich kompetencji społeczno-emocjonalnych.
 5. Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.
 6. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci przejawiających nieprawidłowości rozwojowe.
 7. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.
 8. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.
 9. Organizację półkolonii terapeutycznych oraz turnusów rehabilitacyjnych we współpracy z Akademickim Centrum Medycznym WSG.
 10. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania (anorekcja, bulimia) we współpracy z Centrum Dietetyki oraz Centrum „Rewital” WSG.

W zależności od potrzeb poradnia prowadzi:

 1. terapię pedagogiczną,
 2. terapię psychologiczną
 3. terapię logopedyczną
 4. terapię SI
 5. socjorerapię

Kreujemy pozytywny wizerunek poradni w środowisku lokalnym:

 1. Ścisła współpraca ze szkołami, placówkami oświatowymi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci, rodziny, środowiska (z uwzględnieniem działań psychiatrii środowiskowej). Między innymi organizowanie mini warsztatów – w formie oferty zajęć organizowanych w Poradni.
 2. Zacieśnianie współpracy z innymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci i ich rodzin poprzez wymianę informacji dotyczącą wzajemnej oferty świadczonych usług, współdziałanie w udzielaniu pomocy poszczególnym wspólnym klientom zapraszanie specjalistów  i przedstawicieli na spotkania problemów

Jesteśmy otwarci na  Wasze oczekiwania i gotowi je realizować.

ZAPRASZAMY

 

Zapraszamy na szkolenia dla nauczycieli

NIEPUBLICZNE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Stawiamy na jakość kształcenia i wyposażamy naszych absolwentów w narzędzia niezbędne do rozwoju zawodowego w różnych sektorach gospodarki. Oferta skierowana jest do osób dynamicznych, kreatywnych, zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym. Przygotowane pakiety szkoleń, profesjonalna kadra wykładowców, techniki szkoleń z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu multimedialnego, sprostają oczekiwaniom zarówno studentów, absolwentów jak i osób aktywnych zawodowo. ZAPRASZAMY  więcej>>

Zapraszamy do skorzystania ofert półkolonii

ZAPRASZAMY NA WAKACYJNĄ PRZYGODĘ Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ GOSPODARKI! 

Centrum Projektów Edukacyjnych WSG, jak co roku, zaprasza dzieci do udziału w niezapomnianej przygodzie pełnej zabawy i treści edukacyjnych.

Zapraszamy  dzieci w wieku 5 – 12 lat lubiące różnorodnie i aktywnie spędzać czas. Przeprowadzimy eksperymenty z dziedzin fizyki, chemii, i przyrody, przenikniemy do świata motoryzacji, robotów i komputerów, wykonamy interesujące dzieła plastyczne, będziemy doskonalić umiejętności taneczne i piłkarskie – jednym słowem wszystko w jednym miejscu dla ciekawych świata dzieci. ZAPRASZAMY więcej >>

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ