Poradnia

OFERTA

NIEPUBLICZNA PORADNIA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNO-LOGOPEDYCZNA
„Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka”

„Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać”


Zakres działania Poradni:

DIAGNOZOWANIE, OPINIE I ORZECZENIA

 • dysleksja
 • dysgrafia
 • dysortografia
 • dyskalkulia
 • wczesne wspomaganie rozwoju
 • gotowość szkolna

FORMY TERAPII

 • terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • arteterapia
 • dogoterapia
 • integracja sensoryczna
 • EEG-Biofeedback
 • zajęcia grupowe

KONSULTACJE I PORADNICTWO

poradnictwo w zakresie:

 • pozytywnych metod wychowawczych, nakierowanych na właściwy rozwój dziecka, wspierający jego potencjał;
 • sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi w odniesieniu do dzieci i młodzieży;
 • postępowania z dzieckiem mającym trudności w nauce (m.in. dysleksją, dysgrafią, dysortografią) lub z dzieckiem uzdolnionym;
 • postępowania z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową;
 • sposobów wspierania rozwoju psychoruchowego małego dziecka;
 • przygotowania dziecka do nauki w przedszkolu, szkole;
 • sposobów postępowania z dzieckiem nieśmiałym, wycofanym, mającym trudności w kontaktach społecznych;
 • sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, metod obniżenia stresu, napięcia emocjonalnego;
 • wyboru drogi kształcenia i zawodu.

INNE:

 • mediacje rodzinne

​Oferta dla nauczycieli, logopedów, psychologów, pedagogów, lekarzy

III stopniowy kurs doskonalący 

TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI Z AUTYZMEM

Korzyści:

Kurs przygotowuje do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zapoznaje z podstawowymi zagadnieniami kształtowania zachowań dziecka we wszystkich sferach rozwoju dziecka.

To również okazja do nauki oceny profilu  rozwojowego dziecka i określania celów terapeutycznych.

I STOPIEŃ

Diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych.

Charakterystyka zaburzenia autystycznego.

Analiza behawioralna stosowana - podstawowe pojęcia.

Budowanie systemów motywacji.

II STOPIEŃ

Techniki terapii wspomagające proces uczenia się.

Konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych.

Rejestrowanie postępów ucznia.

III STOPIEŃ

Rozwijanie zachowań werbalnych.

Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami.

Panel dyskusyjny.

Podsumowanie szkolenia.

Po ukończeniu kursu uczestnik może starać się Certyfikat NauczycielaTerapeuty Dziecka z Autyzmem.

Koszt szkolenia - 720 zł, 240 zł za jeden stopień szkolenia.

 

ZACHOWANIA TRUDNE U DZIECI Z AUTYZMEM

Program szkolenia:

1. Charakterystyka zachowań trudnych i ich przyczyna.

2. Podstawy obserwacji.

3. Techniki radzenia sobie oraz eliminowania zachowań niepożądanych.

4. Współpraca z rodzicami w celu wzmocnienia pozytywnych zachowań dziecka.

5. Panel dyskusyjny - budowa strategii w praktyce.

6. Podsumowanie szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin (sobota).

Koszt szkolenia: 170 zł.

Uczestnicy: otrzymują materiały szkoleniowe.

 

DIAGNOZA AUTYZMU I ZABURZEŃ POKREWNYCH

Program szkolenia:

1. Cechy charakterystyczne zaburzenia autystycznego wraz z kryteriami diagnozy autyzmu ICD-10 i DSM-V.

2. Fakty i mity dotyczące autyzmu.

3. Próby diagnostyczne i pytania podczas przeprowadzania wywiadu o obserwacji.

4. Prowadzenie obserwacji i poziomu funkcjonowania dziecka.

5. Panel dyskusyjny i podsumowanie szkolenia.

Czas trwania: 8 godzin (sobota).

Koszt szkolenia: 170 zł.

Uczestnicy: otrzymują materiały szkoleniowe.

 

Oferta dla firm i placówek:

Oferta dla rodziców:

 • Akademia Rodzica

 

 

Zapraszamy na szkolenia dla nauczycieli

NIEPUBLICZNE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Stawiamy na jakość kształcenia i wyposażamy naszych absolwentów w narzędzia niezbędne do rozwoju zawodowego w różnych sektorach gospodarki. Oferta skierowana jest do osób dynamicznych, kreatywnych, zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym. Przygotowane pakiety szkoleń, profesjonalna kadra wykładowców, techniki szkoleń z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu multimedialnego, sprostają oczekiwaniom zarówno studentów, absolwentów jak i osób aktywnych zawodowo. ZAPRASZAMY  więcej>>

Zapraszamy do skorzystania ofert półkolonii

ZAPRASZAMY NA WAKACYJNĄ PRZYGODĘ Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ GOSPODARKI! 

Centrum Projektów Edukacyjnych WSG, jak co roku, zaprasza dzieci do udziału w niezapomnianej przygodzie pełnej zabawy i treści edukacyjnych.

Zapraszamy  dzieci w wieku 5 – 12 lat lubiące różnorodnie i aktywnie spędzać czas. Przeprowadzimy eksperymenty z dziedzin fizyki, chemii, i przyrody, przenikniemy do świata motoryzacji, robotów i komputerów, wykonamy interesujące dzieła plastyczne, będziemy doskonalić umiejętności taneczne i piłkarskie – jednym słowem wszystko w jednym miejscu dla ciekawych świata dzieci. ZAPRASZAMY więcej >>

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ